Reichsbürger

Reichsbürger

Egyéb nézetek

Kininigen Blog

Reichsbürger?
Mi ez?

Az élők számára ez lehetetlen,
hogy eldobja az élőket
és ugyanakkor élni a fikciót.

Von den einfacheren Gemütern dieses Planeten, wurde uns bereits die Frage gestellt: „Gehört ihr etwa zu den Reichsbürgern?“

Von den bösartigen Gemütern dieses Planeten, kam der Vorwurf.

Ez arra késztetett minket, hogy megkérdezzük, mi ez a A kifejezés Reichsbürger genau bedeutet.

Denn irgendwie findet man nichts Genaues als Erklärung dazu und auch von den ihn benutzenden Stellen kommt keine genaue Definition – den Einrichtungen der Bundesrepublik Deutschland, ihren Gerichten, den Medien und allen, die von ebendiesen profitieren und diesen Begriff derzeit gerade zu inflationär, für alle nicht systemkonformen Verhaltensweisen von Individuen zu verwenden scheinen.

Es ist ein schwammiger Begriff, der auf alle als Keule angewendet wird, die es wagen anders zu sein oder zu denken, als das der Vater Staat für gut und richtig hält.

az ártalmatlantól a rágalmazásig

Az átalakulás

A Alkotmányos védelem maga határozza meg, hogy mire használják ezt a kifejezést:

Idézet:

"A "Reichsbürger" (birodalmi polgár) kifejezés a Kollektív kifejezés."

somit wird also ganz offen zugeben wozu er dient: zur Diffamierung für Jeden, der in irgendeiner Form von der vom dem operierenden System vorgegebenen Richtung, abweicht.

Das aktuellste Beispiel sind momentan wohl die sogenannten „Corona Leugner“ – einfache Menschen, die sich lediglich auf die leibliche (körperliche) Unversehrtheit und Selbstbestimmung berufen und dabei vielleicht naiv und unwissend mit dem Grundgesetz wedeln und sich auf „Grundrechte“ oder „Menschenrechte“ berufen, werden als Reichsbürger diffamiert und beleidigt. „Menschen“ die sich aus gesundheitlichen Gründen wehren, die für die lebendigen, geistig sittlichen Vernunftwesen sinnfreie Verordnungen zu erfüllen (weil für Personen), „Menschen“ die unschuldig angegangen werden.

Gyűlnek a jelentések arról, hogy az embereket zaklatja a "POLICE" (Az ACADEMI/CONSTELLIS magáncég - a Német Szabadalmi és Védjegyhivatal nyilvántartási száma 30094231, 30243782, 39826870, 300942311, 30243827, 39603454 írószerek, pénztárgépek, ruházati cikkek stb. árusítására) már régóta védett, és onnan van engedélyezve minden olyan személy/intézmény számára, aki/amely POLICE-ként tevékenykedik).  megverték, majd megvádolták hogy az elkövetőket megkárosították, majd a Reichsbürg vádjának leple alatt elképesztő összegű "kártérítést" is fizessenek (van egy ilyen ügyünk, egyértelmű videóbizonyítékkal).

Uns erreichten tagtäglich Erfahrungen, dass die Männer und Weiber zu Personen degradiert werden, um dann mit aller Gewalt zusammen geschlagen zu werden und anschließen die Opfer zu Tätern zu machen. Man schreckt auch nicht vor Erpressung zurück durch Lösegeldforderung oder Gefängnis. Jegliches Recht wird dann ausgehebelt.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von div.show zu laden.

Tartalom betöltése

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von div.show zu laden.

Tartalom betöltése

Egyszerűen mindenkit, aki valamilyen módon kilép a sorból, előbb-utóbb megbélyegeznek ezzel a kifejezéssel, és ennek megfelelően ítélkeznek felette. Mit jelent ez a A kifejezés szóval pontosan?

Általánosságban a Reichsbürger kifejezés egy nagyon régi kifejezés, amely egyszerűen a német államhoz való tartozást jelöli. Nem több és nem kevesebb. Olyan, mintha 50 év múlva a "Staatsbürger" (állampolgár) kifejezés új definíciót kapna, amely megkülönböztet, sérti és elhallgattatja a másként gondolkodókat. Amikor a "náci" klub elkorhadt és már senkit sem nyűgözött le, új kifejezést kellett találni. Ez volt, és még ma is az, a Reichsbürger.

A szakirodalomban és a tudományos forrásokban ez a kifejezés újra és újra felbukkan, és egyszerűen arra utal, amit ma állampolgárként értelmezünk.

Nézzünk csak meg néhány forrást.

Ewald Köst - Gerde Köst - Dr. Werner Kaiser

Jogi Szótár

Reichsbürger (1935.09.15-i törvény) csak a → német vagy rokon vérű állampolgárságú.....

Az állampolgársági jog megszerzése a birodalmi állampolgársági bizonyítvány kiállításával, azaz az állami szuverenitás egyedi ügyben hozott aktusával történik.

Így csak akkor lehet valaki birodalmi polgár, ha az államhatalom aktusával Reichsbürgerbriefet kapott. Mivel tudomásunk szerint ezt nem lehet odaítélni vagy megszerezni, jelenleg nincsenek birodalmi állampolgárok.

Ez megerősíti, hogy ez a kifejezés becsületsértő kifejezés.

Ráadásul ennek a kifejezésnek a használatát az "1. számú törvényben" a szövetségesek megtiltották.

Az 1945. szeptember 20-i, Berlinben kiadott törvény (COEL/P(45/40) a KONTROLL TANÁCS, A NAZI TÖRVÉNYEK VISSZAVONÁSA). Ez a rendelet kiterjedt (I) az 1935. szeptember 15-i reichi állampolgársági törvényre is, RGBL.1/1146 III. cikk.

Így azok az intézmények vagy vállalatok, amelyek ezt a kifejezést használják, büntetőjogi felelősségre vonhatók.

Az a hír járja, hogy a "Reichsbürger" gyűjtőfogalmat a Soros György által alapított Nyílt Társadalom Alapítvány hozta létre, és hogy a brandenburgi alkotmányvédelmi hivatal javasolta és terjesztette.

De nézzük a régebbi forrásokat.

1804


Heinrich Hevelke jogi szótára

Reichs-Bürger

Az egész német állam azon tagjai, akik nem állampolgárai az államnak.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von div.show zu laden.

Tartalom betöltése

Reichsbürger
Reichsbürger

1762

Repertorium Reale Practium Iuris
Johann August Hellfeld

Reichs-Bürger
Vagyis a polgárokat a császári városokban és a szabad császári falvakban egyaránt.

 

1860

Mayer enciklopédiája

Birodalmi hovatartozás, lásd Naturalisaiton:

Honosítás:

...Minden német kettős helyzetben van, amennyiben jogosult a birodalmi állampolgárság vagy az ún. Ezenkívül abban a német államban, amelyben lakóhelye van, jogosult az adott állam állampolgárságára is.

A birodalmi állampolgárság azonban egy szövetségi állam állampolgárságát feltételezi, és azzal együtt szerezhető és veszíthető el.

Nos, az a személy, aki már rendelkezik állampolgársággal egy szövetségi államban, és így birodalmi állampolgársággal is, a szabad mozgás elve alapján minden különösebb nehézség nélkül megszerezheti egy másik szövetségi állam állampolgárságát is.....

Reichsbürger - a gyilkos érv a másként gondolkodók számára

"

George christoph

lichtenberg

Ahhoz, hogy biztonságosan helyesen cselekedj, nagyon keveset kell tudnod a jogról.

Csak ahhoz, hogy biztosan rosszat tegyél, tanulmányoznod kell a törvényt.

Erdmann Weber 1797

Német Alkotmányok

§15.

Der ewige, unveränderliche mit Feuerzügen in die Seele jedes denkenden Wesens gegrabene Zweck aller Gesellschaftlichen Verbindung ist: hogy nyugodtan, békésen és biztonságban élvezhesse létét és az ahhoz tartozó vagyontárgyakat a legáltalánosabb értelemben, tehát a társadalmi élet előnyeit is; Tehát ehhez az élvezethez is, hogy mindent megtegyünk, amit csak tudunk anélkül, hogy megzavarnánk ugyanezt az élvezetet mindenki másban. Ez az egyetlen helyes kifejezés a szabadságra, és ebben az értelemben Németország jogi alkotmánya, egy szabad alkotmány, Németország egy szabad állam, minden német állampolgár szabad ember.

§16.

Ha a német államalakulat egyes alkotmányaiban voltak is lényeges hibák az államforma tekintetében, ezek nem álltak a törvény garanciája alatt, mert a törvény A Német Birodalom minden polgára szabadon fordulhat a birodalom legfelsőbb hatalmához, és követelheti a tartományi alkotmány hiányosságainak orvoslását.

E legfőbb hatalomnak azonban joga van megváltoztatni a hibás kormányformákat, amelyekben az egyes polgárok jogai nincsenek megfelelően egymáshoz mérve, és a régenseket és az alattvalókat mindenütt olyan egyensúlyba helyezni egymással szemben, hogy Németország nemzeti alkotmányának általános jellege tiszta és sértetlen maradjon, hogy a német állampolgárok személyes szabadságát és tulajdonának védelmét mindenütt fenn kell tartani; hogy egyik osztály sem avatkozhat önkényesen a másik osztály jogaiba; és ahol az egyik osztály hatalmának kiterjesztése a másik osztály ellenében a társadalmi rend alapjaival ellentétes módon kúszott be, ott a birodalmi törvények védelmet biztosítanak az elnyomott osztálynak.

"A birodalmi törvények védelme alatt nem áll más közteher, mint azok, amelyeket vagy a földbirtokos a földterület öröklésénél kifejezetten kiköt, tehát szerződésen és annak szentségén alapulnak, mint a feudális illeték, kézi munkabér, örökös kamat, illeték stb. vagy amelyeket a birodalmi törvények az állam közkiadások fedezésére kifejezetten kikötnek és megengednek; a tényleges nemzeti kiadások, nevezetesen a birodalmi és kerületi adók, amelyekről a járulékfizetők tartoznak számadással. - Minden más, a német uralkodók által kivetett rendes vagy rendkívüli adót a birodalmi törvények nem engedélyeznek, ezért a birodalom lakóitól azok kifejezett beleegyezése nélkül nem lehet beszedni, és a legfelsőbb hatalomhoz való fellebbezésükre el kell törölni.

A német birodalmi polgárt tehát a német alkotmány biztosítja minden önkényes kivetés ellen. és ereje e bölcs szervezetnek tulajdonképpen Németország monarchikus államaiban a Landschaftliche Verfassung, a köztársasági arisztokráciákban a polgárságnak a pénzügyi igazgatásban való részvétele, a német birodalmi alkotmány lényeges része; benne rejlik tehát az a népképviselet a községi állami feladatok szándékával, amely egy jó államalkotmány elveinek megfelel.

§18.

A német birodalmi állampolgár személyes szabadságát a német birodalmi alkotmány biztosítja, mert eszerint egyetlen német birodalmi állampolgárt sem lehet önkényesen letartóztatni vagy önkényesen elítélni. A birodalmi törvények körvonalazzák az eljárás menetét. A birodalom minden polgárát a törvény szerint kell kezelni, a törvény szerint kell meghallgatni és megítélni. A törvénytől való eltéréssel, az önkényes bánásmóddal szemben a birodalom legfelsőbb hatalmának segítségét és a törvények védelmét követelheti...".

„…A német birodalmi polgár tulajdonát általában véve az alkotmány védi, mert abban az esetben, ha országa első bírósága akadályozza vagy megtagadja tőle az igazságszolgáltatást, a legfelsőbb hatalomtól kérhet segítséget. Ha úgy véli, hogy valamilyen fontos ügyben igazságtalan ítélet miatt sérelmet szenvedett, a császári bírák legfelsőbb hivatala előtt fellebbezéssel és más jogorvoslati lehetőségekkel megnyílik előtte az út, hogy jobb igazságot szerezzen...".

"§24.

A teljes szövetség minden tagja érdekeinek koherenciájának és egységének biztosítása, az alkotmány védelmébe veszi az összes német birodalmi polgár általános kereskedelmi szabadságát, és megtilt minden akadályt. a birodalom minden polgárának egymás közötti szabad kölcsönös érintkezése; szükségleteik cseréje és értékesítése, segítségnyújtás szükség esetén...."

"Ez az egyetlen helyes kifejezés a szabadságra és ebben a

értelemben Németország jogi alkotmánya szabad alkotmány, Németország szabad állam. alkotmány, Németország szabad állam, minden német szabad ember."

Összefoglalva:

Die Staatsbürger des Reichs – also die Reichsbürger – waren frei, standen unter dem Schutz der obersten Stellen, die Freiheit des Eigentums, des Handels, des Lebens und aller Anteile dieses. Sie waren geschützt vor Önkényesség, bírói hatalommal való visszaélés a oldalon keresztül ÁLLAMI BÍRÓSÁGOK (amely ma már nem létezik, hanem csak magánjog), senkit sem lehetett önkényesen letartóztatni vagy elítélni. Mindenkinek joga volt a tisztességes bánásmódhoz.

Mivel mindezek a pontok nyilvánvalóan NEM érvényesek napjainkban, és a megfelelő védelem sem biztosított, birodalmi állampolgárok sem lehetnek.

Azonban a Német Birodalom, és így a birodalmi polgárok is, mindannyian alá voltak vetve a A Vatikán személyisége és kereskedelmi jog.
 
Ahhoz, hogy valaki birodalmi állampolgár legyen, rendelkeznie kell egy Személy legyen.
 
Wir, die lebendigen, geistig sittlichen Vernunftwesen, die Souveräne von Kininigen sind uns, unserer selbst bewusst und bestehen darauf, das wir NINCS személyhanem egy MENEDÉK.

1876

Dr. Ludwig von Rönne - A német állam alkotmányjoga

Birodalmi és állampolgársági jog

A birodalmi és nemzeti állampolgárságról és a birodalmi jog által biztosított jogokról a Reichsbürger

A birodalom jogairól és az állampolgárságról

Az állampolgársághoz való jog azoknak a jogoknak a megtestesítője, amelyek a polgárt mint olyat az állammal szemben megilletik, nevezetesen azoknak a jogoknak, amelyek minden állampolgárt már az államközösség részvevőjeként való jogképessége miatt is megilletnek(1). Ezek közé tartoznak a tisztán magánjogok, amelyek kétség esetén illetékesek eldönteni, hogy egy német állampolgár elvesztette-e a jogállását, mint ilyen, vagy mint a Birodalom tagja, vagy sem, nem lehet kétséges, hogy minden olyan esetben, amikor ezek magánjogi vagy büntetőjogi következményektől függnek, a bírónak van hatásköre.....

 

(1) Polgárként minden egyes személy Személy az állambanAz állam, amennyiben a közélet közösségébe tartozik ugyanabban az államban és az állampolgárokat érintő államhatalomhoz viszonyítva, amelynek hatálya alá tartoznak az állam minden polgárát alattvalónak nevezik. Csak a császár és az uralkodó fejedelmek nem tartoznak az alattvalókhoz.

(2) Az "állampolgári jogok" és az állam külső jogrendjén kívül minden embert megillető jogok közötti különbségről, amelyek részben általános (emberi jogok) és ugyancsak részben veleszületett (eredeti jogok) jogokat eredményeznek.Ezek egy része szerzett, vö. .....

 

Itt jól látható a különbség a következők között Emberi jogok, az elsődleges jogok és a polgárok jogai. Ez nem ugyanaz!

Az eredeti jogokat követeljük magunknak. A elidegeníthetetlen jogok korlátozás nélkül, anélkül, hogy bárkinek az alanya lenne. Mert minden polgár alattvaló - a Reichsbürger is.

1876

Dr. Ludwig von Rönne - A német állam alkotmányjoga

Második fejezet

A birodalmi törvények által a birodalom polgárainak garantált jogairól.

§12

A német nemzetgyűlés döntött a német nép úgynevezett alapjogainak megállapításáról(3), amelyet a Reichsverweser az 1848. december 27-i törvénnyel hirdetett ki, majd az 1849. március 28-i Reichsverfassung IV. szakaszába 130-189. §-okként beépítették. Ezzel szemben az Északnémet Szövetség alkotmánya és később a Német Birodalom alkotmánya is elkerülte ezt az eljárást. Az Északnémet Szövetség úgynevezett alkotmányozó országgyűlésén olyan indítványokat terjesztettek elő, amelyek a szövetségi tartományok tagjainak a szövetségi államokhoz hasonló...

(3) Nevezetesen azok a jogok, amelyeket a német státus minden német birodalmi polgár számára biztosít, a szűkebb értelemben vett állampolgári jogok (politikai jogok) kizárásával.

1876

Dr. Ludwig von Rönne - A német állam alkotmányjoga

Die hier in Rede stehenden Rechte betreffen teils die Szabadság és biztonság A személy, részben a vállalkozás szabadsága, részben az ingatlanszerzés és a tulajdonvédelem szabadsága, részben a szellemi tevékenység szabadsága, részben pedig a szellemi tevékenység szabadsága, részben pedig végül Itt a birodalom tagjainak bizonyos formális jogairól van szó. hogy megvédjék politikai és személyes Jogok.

 

Első cím.

 

Szabadság és biztonság a személy.

Első darab.

§13

A nyilvánosság általános feltételei A szabadságjogok a Személy a német államokban az eredmény a megszűntetett személyes Beküldés mások rendelkezése alatt PrivátemberekAz újabb német alkotmányos dokumentumok azonban kimondták azt az általános elvet, hogy az államnak nem szabad alávetnie magát a jogállamiságnak. Az újabb német alkotmányos dokumentumok azonban azt az általános elvet mondták ki, hogy a szabadság Személy a polgár és csak a törvényben és jogszabályokban meghatározott korlátozásoknak van alávetve, és különösen, hogy senkit sem lehet büntetőeljárás alá vonni vagy letartóztatni, kivéve a törvényben meghatározott esetekben és módon, valamint a minden személy jogainak és szabadságainak védelmének elvét.

Tehát, ha valaki az állam polgára, vagy a birodalom polgára, vagy akármilyen állampolgár (a hülye, aki szavatol), akkor nincsenek sem alapjogok, sem emberi jogok, sem eredeti jogok. De ez kizárólag a személyek, a fikció és a SZEMÉLYZETI JOG.

Éppen ezért az uralkodók és a szabad, élő, szellemileg erkölcsös, értelmes lények nem birodalmi polgárok és nem is másfajta polgárok.

Denn wir berufen uns auf unseren freien Glauben, im Wissenazokhoz a jogokhoz, amelyek mindig is megilletnek bennünket, és amelyeket soha senki nem vehet el tőlünk. elidegeníthetetlen jogok - azok az alapvető jogok, amelyekhez vitathatatlanul jogunk van.

A szabad választottbírósági Kininigen

ezért az élő, szellemileg erkölcsös, értelmes lények számára elérhető. Erről bővebben ebben a cikkben:

Mi a megoldás?

fordulj és menj

Szállj ki a rendszerből. Vonja ki belőle az egóját, a hatalmát és az értékeit azáltal, hogy visszavonul. Dobjuk el a nevet, amely nem a miénk. Egyetlen élő, szellemileg erkölcsös, értelmes lény sem győzhet a rendszer játékterén. Mert nem erre tervezték, és soha nem is tervezték. Ez a nagy titok, amit senki sem mond el neked. Ez az ő játékuk, az ő szabályaik.

YouTube

A videó betöltésével Ön elfogadja a YouTube adatvédelmi irányelveit.
Tudjon meg többet

Videó betöltése

Videó lejátszása
"Mindig azt mondják, hogy az idő megváltoztatja a dolgokat, de valójában neked magadnak kell megváltoztatnod őket."
Andy Warhol

Ezúton jegyezzük meg, hogy minden jog fenntartva van mindarra, ami ezen az oldalon található, és az Ama-gi koru-É Kininigen Határozott Általános Szerződési Feltételeinek hatálya alá tartozik. Ha valaki a mi tudásunkat terjeszti, az lenne a tiszteletreméltó, ha meg is nevezné ennek a tudásnak a forrását, amely sehol máshol nem található, és nem azért hozná a világra saját tudásaként, hogy a saját státuszát gazdagítsa vele.

Egyébként hálásak vagyunk ennek a tudásnak a terjesztéséért, minden lény értelmében.

Facebook
Távirat
VK
E-mail