Ама-ги кору-Е Кининиген – ред

Посебни уговорни услови

Наша основа за уговоре

Наручите посебне уговорне услове

између Суверен иза сваке коју користи имена, испод Суверен зове.

и

сви мушкарци и жене иза једног физичко и/или правно лице, институције, предузећа, удружења, друштва у свим еквивалентима, као и све њеној запослени, службеници, представници, Надређени и заменички агенти. Ну даљем тексту тражилац,

долази кроз договор и подразумевану акцију Закључен је следећи уговор са овде наведеним прописима Намјенским уговорним условима, у даљем тексту ДВБ-ови:

Кликните на дугме испод да бисте учитали садржај див.схов.

Учитај садржај

Кликните на дугме испод да бисте учитали садржај див.схов.

Учитај садржај

Јус ек ињуриа нон оритур.

Пацта сунт Серванда

Оно што не желиш да ти људи раде,

Не ради то ни ником другом.

Посебни уговорни услови - ДВБ

1. Обим, ступање на снагу и почетак уговора

1. Тхе Суверен није личност или ствар, већ живо, духовно морално, разумно биће.

2. Суверен је у сваком тренутку и без изузетка под заштитом неотуђива права.

3. Суверен је пристао на ово Манифест вере повезује Кининиген. Ово се мора узети у обзир.

4. Садашњи прописи Утврђених уговорних услова и Уговора о накнади штете примењују се широм света, са територије и нивоа Ама-ги кору-Е Кининиген. Приликом закључивања уговора и подношења захтева, подносилац захтева се аутоматски подвргава јурисдикцији и закону Ама-ги кору-Е Кининиген и признаје ово Слободни арбитражни суд Кининиген као највиша надлежност. О свим споровима који настану у вези са и на основу ДВБ-а или у вези са њиховом валидношћу, коначно ће одлучивати Слободни арбитражни суд Кининиген, искључујући друге судове. На садржај правног спора треба применити само право право, као више правон.

5. Посебни уговорни услови ступају на снагу аутоматски након што их обавести подносилац захтева оног дана чим подносилац захтева контактира Суверен узима и један, у табели накнада наведена радња је препознатљива. Ово се сматра подразумеваним, прећутним прихватањем ДВБ-а у целини. Средства контакта и комуникације укључују телефон, писмо, факс, е-пошту, личне посете и директан контакт. Овде се упућује на принцип оперативног система: „Незнање не штити од казне“. Датум пријема писама сматра се датумом читања суверена.

6. Никаква одговорност се неће и не може преузети за уговоре који су скривени/неоткривени у целости или за скривене делове, детаље, клаузуле Суверен бити преузет. Сви делови уговора и чињенице морају бити јасни у свој својој јасноћи Суверен морају бити откривени, иначе ће сви скривени делови уговора бити изричито аутоматски искључени.

7. Тужба против суверена мора нужно бити заснована на правно ваљаном уговору према правом праву који легитимише потраживање. Такав уговор има следеће битне карактеристике:

  • Оне из Суверен Мора се усвојити фиксни правопис имена. Никаква одговорност не може и неће бити прихваћена за различите правописне деривације које нису његово власништво. Требало би да се уздржите од употребе назива господин или госпођа када помињете било какву везу, јер то представља фундаментални недостатак од самог почетка.

  • Подносилац захтева мора да наведе своје пуно презиме, име и адресу како би се искључила промена одговорности. Ако имате истину на својој страни, не треба вам никакво прикривање. Ако тражилац инсистира да је он особа, потребан је потпун и разумљив доказ како и када је тражилац одбацио живо биће да би преузео фиктивну улогу, пошто истовременост по природном закону није могућа.

  • Слободан и руком писан потпис суверена влажним мастилом на уговору.

  • Уговори су неважећи од самог почетка ако су закључени под принудом, лажним представљањем, на штету трећих лица, впомиње „скривене уговоре“ или оне који су склопљени и потписани на превару, јер негира обострану сагласност неопходну за стварање применљивог споразума. Свака тврдња о „прећутном споразуму“ са Условима која није откривена сматраће се лажним представљањем.
  • Јасан и јасан доказ о конкретном постојању обавезе/дуга, кроз потпуно обелодањивање приватне и јавне стране рачуноводства, као и обелодањивање свих стања рачуна. Свако ко има истину на својој страни не плаши се откривања.

 

2. Права и обавезе тужиоца

1. Захтевалац увек делује и одговара суверену приватно и без ограничења, као биће које стоји иза личности и делује преко њега.

2. Подносилац захтева сноси терет доказивања да је његово потраживање правно ваљано потраживање, из ког правног круга тужилац послује и из ког је дотични захтев јасно и разумљиво изведен.

Хијерархијска структура правних кругова је:

1. Право право, са неотуђивим правима сваког живог, духовно моралног, разумног бића.

2. Природно право / јус

3. Земљишно право / јус

4. Уставно право / лек

5. Привредно право између предузећа, поморско право итд. / лек

Доказом државности сматрају се само оверене копије оснивачких докумената у исправном облику наводних субјеката (нпр. савезне и државне владе), као и потврде о именовању државних службеника у одређеној држави са именичком ознаком. Изјаве попут: „Ово је ваше разумевање закона, а не наше…“ или сличне се узимају у обзир само ако је ова изјава заснована на јасним доказима. Обим и јасни докази за кога и којим административним актом је суверено учешће засновано на дотичном закону или наредби су апсолутно неопходни и представљају предуслов. Признања као споразуми, обичајно право и пуке тврдње су неважеће и неће се сматрати доказима.

3. Да би се конституисало легитимно потраживање, сви услови наведени овде морају бити у потпуности испуњени. Ако захтеви нису испуњени у потпуности и потпуно, рекламација се сматра неисправном и биће враћена подносиоцу захтева.

Незаконита потраживања су сва потраживања за која подносилац захтева или његови заступници, запослени, претпостављени и сл. и помоћници не дају тражени доказ о стварној правној ваљаности, као и Обим или доказ уговора по привредном праву са читким потписом Суверенс може пружити. И догађај који покреће ступање на снагу уговора и свако даље извршење уговора обавезују подносиоца захтева и његове помоћне заступнике да плате надокнаду у складу са табелом накнада на страни 4.

4. Подносилац захтева је дужан да открије овај уговор и повезане ДВБ-ове свим управама и помоћним агентима укљученим у тужбу. Он је такође одговоран за све активности својих агената и запослених. Упутства за извршење кривичног дела сматрају се активним учешћем у самом кривичном делу.Пребацивање одговорности није могуће.

5. Подносилац захтева плаћа накнаде за незаконите рекламације наведене у фактури у складу са табелом накнада из ових прихваћених ДВБ-ова, у року од четрнаест дана од датума фактуре. Након издавања рачуна и истека рока, подносилац захтева је у кашњењу без даљег упозорења и, без приговора на застарелост, подлеже моменталном принудном извршењу над целокупном својом пословном и приватном имовином или другом имовином.

6. Подносилац захтева има право да активно приговори/одбије ову наредбу Утврђених уговорних услова, што аутоматски резултира не закључивањем уговора са Сувереном. Одбијање мора бити учињено у писаној форми.

Одбијање ДВБ-а мора бити урађено у писаној форми, у супротном ће се сматрати да су ДВБ-ови прихваћени у потпуности и без примедби у накнадној комуникацији након њиховог објављивања, и биће активно признати као искључиви основ за уговор.

3. Права и обавезе суверена

1. Тхе Суверен има право да фактурише подносиоцу захтева за све накнаде у складу са табелом накнада које су претрпели он, његови агенти, запослени, надређени, заступници или слично.

Неколико артикала се може комбиновати у једној фактури. Оне у Поменута табела накнадан зујати применити као Смерница, дон од Суверен после може се подесити да би се обезбедила пропорционалност.

 

2. Време фактурисања је одговорност Суверен. Захтеви од Суверенс, у складу са табелом накнада за ове Намјенске уговорне услове, не престају.

3. Ако је потраживање јасно доказано и потпуно доказано, суверен је дужан да, у складу са својом речју и вредностима, намири потраживање према њему у складу са својим потписом и да се придржава уговора.

4. Накнаде и цене

Тхе блдгПерформансе и цене овог уговора, у складу са табелом накнада на страни 4 ових ДВБ-ова, исказују се у јединици мере унца злата или, уместо испуњења, у валути која важи и којом се тргује у месту пребивалишта суверена и треба да се измире. Курс конверзије је девизни курс одговарајуће тежинејединица злата и сребра, еквивалентна валути која је била на снази на дан почетка овог уговора.

Висина накнаде зависи од дотичне уговорне услуге или оквира и од тога како је до ње дошло. Ексклузивна надлежност је арбитражни суд Ама-ги кору-Е Кининиген. Уобичајена јус и лек јела су искључена. Осим ако други пропис није претходно уговорен, важи следеће: Услуга је на препознатљивим позицијамацх без посебне штете за суверена за сваког појединца укљученог до следе следеће висине. Непоштовање фактуре ће аутоматски бити прихваћено без подсетника на 100 пута већи износ фактуре.

5. Престанак уговорног односа

Ако подносилац захтева обавезујуће и неопозиво повуче релевантна незаконита потраживања у писаној форми и писмено обавести своје представнике или сличне, суверен има право само на накнаде за обраду према тачки 1. табеле и коначну исплату од највише 3 унце злато, осим ако је штета већ настала за суверена.
Уговор престаје даном када подносилац захтева изврши коначну исплату. Примењује се датум пријема уплате од стране суверена.

6. Клаузула о раздвајању и измене уговора

Суверен задржава право да допуни и исправи грешке у случају погрешних грешака, као и право на тумачење и дефиницију, ек тунц. Тхе Суверен може ли садашњост Наменске уговорне површинеуслови се мењају у било ком тренутку. Промењене нове бУслови се примењују ретроактивно од почетка уговора и замењују старе Посебни уговорни услови. Ако појединачне одредбе овог уговора постану или постану неважеће или неважеће, биће замењене једном еквиваленти Одредба која је најближа намераваној сврси уговора. Преостали садржај уговора остаје непромењен.

Дефиниције појмова према Ама-ги кору Е-Кининиген.

Табела накнада 4:

Бешчашће се прихвата по вредности од сто пута веће.

положај

Чињенице случаја

По укљученој особи

1

Накнаде за обраду писама после Позивање на или Приступ декларисаним условима уговора суверена

1 унца злата Укупна сума

2

Претња принудним мерама

5 унци злата Укупна сума

3

Коришћење додатака Мр или Мрс од треће стране.

1 унца злата сваки Укупна сума

4

Недостаје, није рукописно или није јасно додељива Потпис

1 унца злата сваки Укупна сума

5

Непоштовање обавезе давања идентификације, док истовремено захтева ово

50 Унце злата Укупна сума

6

Ометање слободног пута и/или путовања

100 унци злата паушално

7

Наплата дуга/извршитељ, заплена без доказа, изворни дуг

1000 Унце злата барем

8

Политички прогон, јавна клевета, клевета, увреда, атентат на карактер

2000 унци злата Укупна сума

9

Превиђање/занемаривање живе воље/изјава воље

10.000 Унце злата Укупна сума

10

Недобровољна служност

1000 унци злата Укупна сума

11

Спровођење и/или наметање јурисдикције која није суверена Апликација статута (закона) из друге правне области.

500 унци злата Укупна сума

12

Обавеза и/или вршење принуде да се подвргне медицинском и/или психијатријском прегледу или извештају, вакцинацији или принуди да се подвргне тесту

5000 унци злата Укупна сума

13

Пријем/одузимање личне картеддокумента против воље издавача (нпр Личне или сервисне картице, Фовлашћења за вожњу, вољадекларације, документа итд.)

по посту

500 унци злата Укупна сума

14

Продор у из Суверен коришћено превозно средство или на њиховом пребивалишту, имању/кући/стану који се користи, без њиховог изричитог и слободног пристанка

1000 унци злата Укупна сума

15

Формирање криминалних заједница у сарадњи, под привидом државног насиља, ради остваривања економских интереса кроз напредак у знању.

по учеснику

300 унци злата Укупна сума

16

Спровођење мера под принудом (нпр. новчане казне, рачуни доприноса, фактуре, упис у списак дужника и сл.) без овлашћења за суверено деловање или без недвосмисленог легитимисања као државни функционер у том погледу.

500 унци злата Укупна сума

17

Енфорцеунг мера упркос имплицитно прихваћеном неизвршењу обавеза/заложно право/Приватна комерцијална изјава о обавези.

2000 унци злата Укупна сума

18

пљачка/Запленае/Ретентион објеката без претходно обезбеђене легитимације.

50 унци злата Пер Дан и пошта

19

Хапшење, принуда, принуда, уцена, претње, стављање лисица на руке, физичко насиље (појединачне радње, повлачење, држање, гурање, ударање, оковање, запушавање уста, стављање лисицама и сл. - низ радњи се састоји од појединачних радњи) над издавачем

2000 унци злата Укупна сума

20

Лишавање слободе

10 унци злата на сат

21

Физичко или психичко оштећење које је резултат горе наведених мера.

од 100 унци злата

22

Под надзором Суверенс против његове воље или претпоставке ове воље

2000 унци злата Укупна сума

23

Заобилажење и игнорисање јурисдикције и арбитражне надлежности суверена

од 1000 унци злата

24

Превазилажење пресуде Слободног арбитражног суда Кининиген

150.000 унци злата

25

Уклањање старатељства или уклањање биолошког и/или усвојеног потомства.

500.000 Унце злата Укупна сума икада потомство

26

Крађа идентитета или неовлашћено коришћење особе

2000 унци злата

27

Кршење закона о поверењу, кршење закона о патентима

150.000 унци злата

28

Кршење неотуђивих права према Ама-ги кору-Е Кининиген

од 1.000 унци злата

Сва права задржана у целини, без изузетка.

Максиме закона су фундаменталне. Они произилазе из логике природног поретка као општости.

 • [„Превара уништава сваку трансакцију и сваки уговор.” [Америчка јуриспруденција 2нд ,§ 8.].

 • То је Превара„Да сакрију превару (фраус ест фраудем целаре)“ [Боувиер'с Макимес оф Лав 1856].

 • Превара и нико неће оправдати превару.” [Бувијеове максиме закона 1856].

 • У једној ствари погрешно , у свему погрешно. (Фалсус ин уно, фалсус ин омнибус.)

 • Непоштовање облик чини радњу неефикасном.” (Форма нон обсервата, инфериор аднуллатио ацтус.)

 • Аре Божији закони супротно људском закону, прво се поштује." (сумма ратио ест куае про Религионе фацит) [БРООМ'с Макимес оф Лав (1845)]

 • Право не може произаћи из неправде. (Јус ек ињуриа нон оритур.)

 • Максима је доктрина коју прихватају и одобравају сви људи без доказа, аргумената или расправе.” [Црни, 3]

 • Закон и превара не могу постојати заједно. (Јус ет фраус нункуам цохабитант.)

 • Тхе Терет доказивања лежи на особи која тврди, а не на особи која пориче. (Еи инцумбит пробатио куи дицит, нон куи негат.)

 • Намера је равна превари. (Лата цулпа доло аекуипаратур.)]

Кликните на дугме испод да бисте учитали садржај див.схов.

Учитај садржај

Кликните на дугме испод да бисте учитали садржај див.схов.

Учитај садржај

Кликните на дугме испод да бисте учитали садржај див.схов.

Учитај садржај

 

Законит и валидан уговор садржи следеће карактеристике, Услови и захтеви:

1. Међусобна сагласност у слободној вољи

2. Правно разматрање

3. Правна способност закључити уговор, понудити и прихватити га са пуном свешћу и бистрим умом

4. Одсуство преваре или принуде

5. потпуно откривање свих фактора и без скривених споредних уговора

6. Мора бити реалан и остварив

7. Термин, датум, локација

8. Могућност раскида уговора

9. писана форма са Потпис, који представља потпис, у интеракцији више страна, од којих је бар једна живо, духовно морално разумно биће.

Не може бити договора ако се о томе није разговарало; стога, потпуно откривање свих одредби и услова је апсолутни захтев овог услова. Пропуст да се обелодане све чињенице представљао би облик дослуха и прекршио би дужност добре вере.

Уговори нису применљиви или валидни ако су потписани под принудом, лажним представљањем, на штету трећих лица, прикривањем „скривених уговора“ или преваром, јер то негира обострану сагласност неопходну за стварање применљивог споразума.

Свака тврдња о „имплицираном сагласју“ са Условима која није откривена, постаје посматрао као обману. „немо екистимандус ест дикиссе, куод нон менте агитаверит”, - не сме се претпостављати одрицање од права, сосим ако се не дају друге чињенице и образложена и потписана објашњења.

Уговорно право је неотуђиво право. До интервенције у дизајну уговора може доћи само ако тхе обавезнае, потпуни доказ овога било је обезбеђено, да буде странка у уговору. Навођење законских текстова није доказ.

У уговорима између живих, духовно моралних, разумних бића као суверена, важи часна реч дата њиховом слободном вољом.

Кликните на дугме испод да бисте учитали садржај див.схов.

Учитај садржај

Жива, духовно морална разумна бића и суверени Кининигена ће се у сваком тренутку фокусирати на ово

неотуђиво право

именовани. Ова права се стога не могу уступити, пренети, поделити, смањити, одузети или одбацити. Су.

sr_RSSerbian
Упозорење