Az élő, szellemileg erkölcsi értelemmel bíró lény elidegeníthetetlen jogainak megőrzéséért.

A Kininigen Szabad Választottbíróság

békeidőben

Hogyan segítünk

A 1874819. napon a Szabad Választottbíróság Kininigen - Az elidegeníthetetlen jogok megőrzése érdekében az élőlény elidegeníthetetlen jogainak az ész válási joghatósága, a szabad ragaszkodásban a New York-i egyezmény az uralkodók, a [nép] számára döntöttek.

A Kininigeni Szabad Választottbíróság - Az élők elidegeníthetetlen jogainak megőrzéséért,
szellemi erkölcsi lény, aki az értelemmel rendelkezik, mindenkor az elv szerint dönt:

"Az alantasok kövessék a legmagasabbakat,
de nem a legmagasabbat a legalacsonyabb után."

Követelményeink

Így mindenkor a legmagasabb erkölcsi, jellembeli és etikai értékek és elvek szerint járunk el, és mindig arra törekszünk, hogy elfogulatlanul, pártatlanul és igazságosan osztogassuk és ítélkezzünk. Az ítélet nem feltételezéseken, hanem tényeken alapul a tisztességes választottbíráskodás elősegítése, az ügyvédek esetleges túlkapásainak elkerülése, valamint a szabad és független bíráskodás biztosítása érdekében, más ellentétes érdekekkel való beavatkozás vagy összefonódás nélkül.

az igazságszolgáltatás biztosítása

Annak érdekében, hogy kizárhassuk az önkényt, az önbíráskodást vagy a visszaéléseket az igazságszolgáltatásban, kizárólag a legmagasabb erkölcsi és etikai értékekhez és elvekhez ragaszkodunk. Ennek alapját minden élő és racionális - szellemi erkölcsi - lény [közkeletű nevén az ember] elidegeníthetetlen jogai képezik.

A Szabad Választottbíróság bíráiként eljáró uralkodók magas erkölcsi esküt tesznek, amely tudomásunk szerint a világon a legmagasabb szintű.

"Legyen bátorságod használni a saját elmédet."

Immanuel Kant

Szabad választottbírósági kininigén

Ki indíthat pert?

Jedes freie und lebendige, geistlich sittliche Vernunftwesen, welches sich als [Mensch] wahrnimmt und die Verträge und Obligationen der fremden Person abgelegt und ordnungsgemäß aufgekündigt hat und dessen ihm zustehende, elidegeníthetetlen jogok verletzt sieht, kann vor dem Freien Schiedsgericht Kininigen Klage einreichen. Das Freie Schiedsgericht Kininigen ist ausschließlich für die Wahrung der unveräußerlichen Rechte von lebendigen, geistig sittlichen Vernunftwesen, zuständig.

01

Kapcsolat

Vegye fel velünk a kapcsolatot, és írja le az Önt érdeklő esetet.

02

Tanácsadás

Wir besprechen die Vorgehensweise und Beraten Sie über Möglichkeiten

03

Intézkedés

Sie reichen die Klage mit Nachweisen und Unterlagen, gemäß Vorgaben ein.

Alkotmányos rendelkezések Szabad Választottbíróság Kininigen

A Kininigen Szabad Választottbíróságra érvényes és alkalmazott Alapító Okirat.

C1 Anwendungsbereich Schiedsgericht

1.1) Das Freie Schiedsgericht Kininigen – Zur Wahrung unveräußerlicher Rechte des lebendigen, geistig sittlichen Vernunftwesen, entscheidet auf Grund dieses konstitutiven Regulativs unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges über Streitigkeiten jeder Art, insbesondere über solche, zwischen geistig sittlichen Wesen, welche eine Person führen.
1.2) Das Freie Schiedsgericht Kininigen ist zuständig, wenn die Parteien diese Vereinbarung auf konkludente Weise getroffen haben und/oder eine dieser Parteien aktiv diese Schiedsgerichtsbarkeit anfordert.
Enthält die konkludent angenommene Schiedsvereinbarung durch einen Vertrag die Klausel DVOs kininigen.space, gilt das Das Freie Schiedsgericht Kininigen als vereinbart, sofern der erklärte Wille auch als Handlung gemäß der DVOs Kiningen, einer der Vertragsparteien dahingehend geäußert wird. 1.3) Soweit die Parteien nichts anderes vereinbart haben, gilt dieses konstitutive Regulativ von dem Freien Schiedsgericht Kininigen in der bei Beginn des schiedsrichterlichen Verfahrens gültigen Fassung.

C 2 Bestellung der Schiedsrichter sowie des Vorsitzenden oder des Einzelschiedsrichters

A választottbíróság három választottbíróból áll, kivéve, ha a felek megállapodtak abban, hogy a választottbíróság egyetlen választottbíróból áll. A 10 uncia arany értékét el nem érő vitatott összegek esetében egyetlen választottbíró dönthet, kivéve, ha a felek megállapodtak abban, hogy a választottbíróság három választottbíróból áll.

C 3 Vertraulichkeit

Die Schiedsrichter, die Parteien und die im Schiedsverfahren Beteiligten, haben in jedem Stadium des Verfahrens, insbesondere über die beteiligten Parteien, Zeugen, Sachverständigen oder sonstige Beweismittel Verschwiegenheit gegenüber jedermann zu bewahren. Die beteiligten, im Verfahren hinzugezogene Individuen, sind zur Verschwiegenheit zu verpflichten. Mündliche Verhandlungen sind nicht öffentlich.

C 4 Annahme des Schiedsrichteramtes und Konstituierung des Schiedsgericht

4.1) Minden kijelölt választottbírót mindig és mindenkor a legmagasabb erkölcsi, jellembeli és etikai értékek és az igazság, a becsület és a méltóság elvei köteleznek, és meg kell felelnie a pártatlanság, a függetlenség és a pártatlanság követelményeinek. Feltár minden olyan körülményt, amely kétségbe vonhatja ezeket a normákat.

4.2) Die zum Richter am Freien Schiedsgericht Kininigen ernannten Souveräne, als lebendige, geistig sittliche Vernunftwesen haben vor dem Antritt des Richtertums den folgenden Eid unter mindestens fünf Richtern des Freien Schiedsgerichts Kininigen abzuleisten:

„Ich, das geistig sittliche, moralische und lebendige, nach den Höchsten Richtlinie der Höchsten Quelle Allen Seins, lebende und immerwährend strebende, freie und souveräne Wesen hinter dem Namen:________________, verkünde hiermit feierlich:

Bei der hiermit angenommenen Berufung zum Richter vor und am Freien Schiedsgericht Kininigen gelobe ich solenne, bei der Erfüllung dieser Tätigkeit immerzu den höchsten moralischen Grundsätzen und Maximen von Wahrheit, Ehre, Würde, den allerhöchsten moralischen, ethischen Werten und Prinzipien und Vorgaben der Höchsten Quelle Allen Seins und den Grundsätzen von Ama-gi koru-E Kininigen einzuhalten und mich ausschließlich von diesen leiten zu lassen.

Ich gelobe meine Entscheidungen nach diesen Leitsätzen, in Unparteilichkeit und Unvoreingenommenheit, vorurteilsfrei und nach eingehender Prüfung vorzunehmen, um die unveräußerlichen Rechte eines jeden lebendigen und freien Vernunftwesens, in der Verkörperung als Mensch, zu wahren und zu beschützen und der Gerechtigkeit allzeit, in meinem Tun zu dienen.“

4.3) Ha a választottbíró nyilatkozatából olyan körülmény derül ki, amely kétséget ébreszthet a pártatlanságával vagy függetlenségével, illetve a felek között megállapított feltételek teljesítésével kapcsolatban, a Kininigen Szabad Választottbíróság lehetőséget ad a feleknek arra, hogy ésszerű időn belül észrevételt tegyenek.
4.4) A választottbíró a választottbírósági eljárás során is köteles haladéktalanul feltárni a feleknek és a Kininigen Szabad Választottbíróságnak minden olyan körülményt, amely kétségeket ébreszthet pártatlanságával vagy függetlenségével kapcsolatban.
4.5) Amint a Kininigen Szabad Választottbíróság megkapta az összes választottbíró elfogadó nyilatkozatát, a választottbíróság megalakul. A Kininigen Szabad Választottbíróság tájékoztatja a feleket az alkotmányról.

C 5 Ablehnung eines Schiedsrichters

Die Ablehnung eines Schiedsrichters kann nur erfolgen, wenn belegbare und nachprüfbaren Zweifel an seiner Unparteilichkeit, Unabhängigkeit oder Unvoreingenommenheit und den, bei Kininigen definierten höchsten charakterlichen und moralischen und ethischen Werten, besteht.

C 6 Verhinderung eines Schiedsrichters

Ist ein Schiedsrichter untätig oder aus moralischen Gründen oder Gewissensgründen außerstande, seine Aufgaben zu erfüllen und tritt er nicht aus diesen Gründen zurück oder einigen sich die Parteien nicht, über die Beendigung seines Amtes, so kann jede Partei bei dem Freien Schiedsgericht Kininigen eine Entscheidung über die Beendigung des Schiedsrichteramtes beantragen. Endet das Schiedsrichteramt, ist ein Ersatzschiedsrichter zu bestellen.

C 7 Einleitung und Beginn des Verfahrens beim Schiedsgericht

7.1) Sofern nicht der Kläger das Schiedsgerichtsverfahren, durch Einreichung der Klage gemäß Absatz Nr. 8 einleitet, beginnt das Verfahren mit Zugang, des an das Freie Schiedsgericht Kininigen gerichteten Antrages einer der Parteien auf Konstituierung des Schiedsgerichts, durch das Freie Schiedsgericht Kininigen.
7.2) Az (1) bekezdésben említett kérelemnek a következő információkat kell tartalmaznia:

 1. a felek nevét és kézbesítési címét;

 2. a választottbíró kinevezésére irányuló kérelem (legyen az az egyedüli választottbíró, az elnöklő választottbíró vagy a válaszadó választottbírója);

 3. a jogvita tárgyának megjelölése;

 4. einen Hinweis auf die Schiedsgerichtsvereinbarung, deren Zustandekommen und/oder Wortlaut in Kopie dem Antrag beizufügen ist.

C 8 Einreichung der Klage beim Schiedsgericht

8.1) A felperes a keresetet a Kininigen Szabad Választottbírósághoz nyújtja be. Tartalmaznia kell:

 1. a felek neve,

 2. a választottbírósági megállapodás megjelölése,

 3. egy rendelés,

 4. A tények és az állítások alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetése,

 5. A vitatott összegre vonatkozó információk,

 6. A választottbírák vagy az egyedüli választottbíró esetleges kinevezése, ha a felek már kinevezték.

 7. Eine Kopie der Schiedsvereinbarung, oder Nachweis des Zustandekommens, ist beizufügen.

8.2) A választottbírósági eljárás - amennyiben az a 7. § szerint már nem kezdődött meg - a keresetnek a Kininigen Szabad Választottbírósághoz történő beérkezését követően kezdődik.

C 9 Anzahl von Schriftsätzen und Anlagen, Anschrift des Schiedsgerichts

9.1) Die Klage sowie alle Schriftsätze und Anlagen sind an das Freie Schiedsgericht Kininigen zu richten.

Ezeket elegendő számú példányban kell benyújtani ahhoz, hogy minden választottbíró, minden fél és a választottbíróság egy-egy példányt kapjon.

C 10 Übersendung der Klage und anderer Schriftstücke

10.1) Die signierte Schiedsklage und Schriftsätze, welche Sachanträge oder eine Klagerücknahme enthalten, sind durch eingeschriebenen Brief gegen Rückschein, oder Kurierdienst, Fax oder eine andere Übersendungsart, soweit diese einen Nachweis des Zugangs gewährleisten, zu übersenden. Alle anderen Schriftstücke können auch in jeder anderen Übertragungsart übersandt werden. Alle Schriftstücke und Informationen, die dem Schiedsgericht zugeleitet werden, sind gleichzeitig auch der anderen Partei zu übermitteln.
10.2) Die Dokumente müssen dem Beklagten nicht zugestellt werden, wenn der Beklagte vorher, durch sein konkludentes Handeln, welches gemäß den Vertragsbedingungen definiert ist, seine Einwilligung erteilt hat oder ein Verzug, welcher dem Beklagten nachweislich bereits bekannt gegeben wurde, eingetreten ist oder auf die Schiedsgerichtsbarkeit mehrmals, in der stattgefundenen Kommunikation untereinander, hingewiesen wurde. Nicht zu übermittelnde Ausnahmen stellen Dokumente und Unterlagen dar, von denen die Gegenpartei nachweislich bereits die Kenntnis hat und diese bereits erhalten hat. Die Kenntnis muss a oldalon keresztül Nachweise der Zustellung von Kurierdiensten, Einschreiben und/oder Faxübermittlungsnachweisen, gewährleistet sein.
10.3) Ha valamelyik fél jogi képviselőt jelölt ki, az iratokat ennek a képviselőnek kell megküldeni.
10.4) Ha valamelyik fél tartózkodási helye ismeretlen, az írásbeli értesítéseket azon a napon kell kézbesítettnek tekinteni, amikor azokat az utolsó ismert címen átvehették volna, ha azokat tértivevényes ajánlott levélben, futárszolgálattal vagy bármely más átviteli eszközzel szabályszerűen elküldték volna, feltéve, hogy az ilyen átviteli eszköz biztosítja az átvétel igazolását.

C 11 Kostenvorschüsse

11.1) Der Kläger hat bei Einreichung der Klage einen Vorschuss in Höhe der voraussichtlichen Kosten des Verfahrens lt. der am Tage des Zugangs der Klage bei dem Freien Schiedsgericht Kininigen gültigen Gebührentabelle (Absatz Nr. 22) an das Freie Schiedsgericht Kininigen zu zahlen.
11.2) A Kininigen Szabad Választottbíróság számlát küld a felperesnek az előlegről, és határidőt szab a befizetésre, ha az még nem történt meg. Ha a kifizetés nem történik meg a határidőn belül, amely ésszerűen meghosszabbítható, az eljárást meg kell szüntetni, a kérelmező azon jogának sérelme nélkül, hogy követelését újra benyújthassa.
11.3) Ha az eljárás során további költségek és kiadások merülnek fel vagy várhatóak, a választottbíróság a folytatást a megfelelő további előlegek megfizetésétől teheti függővé. Az előlegek felét a kérelmezőtől, felét pedig az alperestől kéri. A (2) bekezdést ennek megfelelően kell alkalmazni.

C 12 Widerklage

Eine Widerklage ist bei dem Freien Schiedsgericht Kininigen gemäß den benannten Voraussetzungen, einzureichen. Über die eventuelle Zulässigkeit wird dann durch das Schiedsgericht entschieden.

C 13 Verfahrenssprache am Schiedsgericht

Die Verfahrenssprache ist die deutsche Sprache, sofern die Parteien nicht eine andere Verfahrenssprache vereinbart haben. Begriffsdefinitionen gemäß des Ama-gi koru-É Kininigen Treuhandbund.

C 14 Anwendbares Recht

Das Schiedsgericht hat die Streitigkeit in Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften der unveräußerlichen Rechte der lebendigen, geistig sittlichen Vernunftwesen, den Rechtsmaximen des Ama-gi koru-É Kininigen Treuhandbund und dem wahren Recht, aus der Privatautonomie heraus zu entscheiden. Klage, mündliche Verhandlung und Verkündigung des Endurteils finden ebenfalls aus der Privatautonomie heraus statt.

C 15 Anwendbares Verfahrensrecht Schiedsgericht

A választottbíróság saját belátása szerint határozza meg eljárását az ezen alapító rendelet rendelkezései, a törvény és az Ama-gi koru-E Kininigen előírásai alapján. A német polgári perrendtartás választottbírósági eljárásra vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandók.

C 16 Einstweiliger Rechtsschutz

Ha a felek másként nem állapodnak meg, a választottbíróság az egyik fél kérésére elrendelhet olyan ideiglenes vagy biztosítási intézkedéseket, amelyeket a vita tárgyával kapcsolatban szükségesnek tart. A választottbíróság bármelyik féltől ésszerű biztosítékot kérhet bármelyik ilyen intézkedéssel kapcsolatban.

C 17 Ort des Verfahrens

Ort des schiedsrichterlichen Verfahrens ist Greenville, Autonome Land-Ebene Kininigen, aus der materia prima out, auf dem Land, außerhalb des See-, Admiralitäts- und Handelsrechts und Kirchen- und Vatikanrechts, außerhalb des jus und lex, außerhalb der Jurisdiktion der Fiktion der Personenschaft, der Staaten und Länder und Monarchien und jeglicher Herrschaft, die auf Unterdrückung und Täuschung basiert.

 

C 18 Säumnis

18.1) Ha az alperes nem válaszol a követelésre a számára meghatározott határidőn belül, a választottbíróság jogosult az eljárást folytatni anélkül, hogy a mulasztást a felperes állításainak elismeréseként kezelné.
18.2) Ha egy fél nem jelenik meg a meghallgatáson annak ellenére, hogy szabályszerűen idézték, vagy nem nyújt be egy dokumentumot bizonyítékként a meghatározott határidőn belül, a választottbíróság folytathatja az eljárást, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján meghozhatja a díjat.

C 19 Mündliche Verhandlung, Protokoll

19.1) Főszabály szerint a választottbíróság szóbeli tárgyalás alapján dönt, kivéve, ha a felek más eljárásban állapodtak meg.

C 20 Vergleich

20.1) A Kininigen Szabad Választottbíróság az eljárás minden szakaszában törekszik a vita vagy az egyes vitás kérdések békés rendezésére.
20.2) Ha a vitát kompromisszummal rendezik, a Kininigen Szabad Választottbíróság csökkentheti a díjakat.
20.3) Auf Antrag der Parteien hält das Freie Schiedsgericht Kininigen den Vergleich in Form eines Schiedsspruchs mit vereinbartem Wortlaut fest.
20.4) A megállapodás szerinti szövegezésű díjat a 21. szakasznak megfelelően kell megadni, és ki kell jelenteni, hogy a díj végleges díj.

C 21 Schiedsspruch

21.1) Ha a felek másként nem állapodnak meg, az egynél több választottbíró részvételével folyó eljárásokban a döntést többségi szavazással kell meghozni.
21.2) Der Schiedsspruch ist schriftlich zu erlassen und durch den Einzelschiedsrichter oder die Schiedsrichter ordentlich zu signieren. Im schiedsrichterlichen Verfahren mit mehr als einem Schiedsrichter, genügen die Signaturen der Mehrheit aller Mitglieder des Schiedsgerichts, sofern der Grund für eine fehlende Signatur angegeben wird.
21.3) A díjat meg kell indokolni, amelyen alapul, kivéve, ha a felek másként állapodtak meg, vagy ez egy díjat elfogadott szövegezéssel.
21.4) Die Urteile sind von allen Richtern zu signieren. Jeder Partei, ist eine vom Gericht beglaubigte Ausfertigung der Urschrift zuzustellen. Da das Urteil einen rechtskräftigen und vollstreckbaren Titel darstellt, gibt es immer nur ein einziges Original, um Missbrauch zu verhindern. Die Urschrift des Urteils erhält immer der erste Kläger. Weiteren Klägern, sowie dem oder den Beklagten, wird eine vom Gericht beglaubigte Abschrift zugestellt. Nach gänzlichem Ausgleich der Schuld des Beklagten gegenüber dem Kläger, ist der Originaltitel zur Entlastung des Beklagten an diesen – im Tausch gegen dessen Kopie, auszuhändigen, um unrechtmäßigen Handel oder Doppelbeitreibung oder anderen Mißbrauch eines Titels, zu unterbinden.
21.5) Das Freie Schiedsgericht Kininigen übersendet den Parteien die Urschrift und die Ausfertigungen des Schiedsspruchs.
21.6) Die Übersendung kann unterbleiben, bis die Kosten des schiedsrichterlichen Verfahrens an das Freie Schiedsgericht Kininigen vollständig bezahlt worden sind. Die Übersendung kann unterbleiben, wenn der/die Kläger in seinem/ihrem Sinne und Sicherheit die Vereinbarung getroffen haben, die Urschrift zur sicheren Verwahrung des Titels im Original, bei an einem vom Freien Schiedsgericht Kininigen gewählten Verwahrungsort, bis zum Ausgleich durch den Beklagten, verwahrt haben möchte.
21.7) Der Schiedsspruch hat unter den Parteien die Wirkungen eines rechtskräftigen gerichtlichen Urteils und ist somit rechtsverbindlich. Der Schiedsspruch entspricht daher dem Urteil der letzten Instanz der gewöhnlichen Gerichtsbarkeit, der staatlichen Gerichtsverfahren (rechtskräftiges Urteil) – ein Berufungsverfahren gibt es anders als bei staatlichen Gerichten nicht.

C 22 Gebühren des Schiedsverfahrens und der Administration Schiedsgericht

22.1) A választottbírósági eljárás díja a vitatott összeg alapján kerül megállapításra, amelyet a választottbíróság kellő mérlegelési jogkörében határoz meg. Ezt a Kininigen Free Választottbíróság szabja ki. Ha a vitatott összeg nincs feltüntetve a követelésben vagy viszontkeresetben, a választottbíróság saját belátása szerint állapítja meg.
22.2) A következők kerülnek kivetésre:
Bis zu einem Streitwert von Euro 10.000: pauschal 1 oz Gold. Bei darüber liegenden Beträgen zusätzlich 5 % zum Pauschalbetrag.

 • Für die nächsten darüber liegenden Euro 5.000,– zusätzlich 10 % dieses Stufenbetrages

 • Für die nächsten Euro 10.000,– zusätzlich 9 % dieses Stufenbetrages

 • Für die nächsten Euro 15.000,– zusätzlich 8 % dieses Stufenbetrages

 • Für die nächsten Euro 25.000,– zusätzlich 7 % dieses Stufenbetrages

 • Für die nächsten Euro 35.000,– zusätzlich 6 % dieses Stufenbetrages

 • Für die nächsten Euro 200.000,– zusätzlich 5 % dieses Stufenbetrages

 • Für die nächsten Euro 700.000,– zusätzlich 4 % dieses Stufenbetrages

 • Für die nächsten Euro 1.000.000,– zusätzlich 2 % dieses Stufenbetrages

 • Bei Streitwerten über Euro 2.000.000,– wird zusätzlich eine Gebühr von 0,5 % des Euro 2.000.000,– übersteigenden Betrages erhoben.

22.3) Erfordert die Erledigung der Streitsache einen über das durchschnittliche Maß hinausgehenden Zeit- und Arbeitsaufwand, insbesondere eine umfangreiche Beweisaufnahme, so kann das Schiedsgericht die Gebühr bei Streitwerten bis zu Euro 65.000,– verdoppeln und bei darüber hinausgehenden Streitwerten bis zu 50 % erhöhen.
22.4) Ha a felek az egyedüli választottbíró által hozott döntésben állapodtak meg, a díjat egyharmaddal kell csökkenteni.
22.5) Von der Gebühr für das schiedsrichterliche Verfahren erhalten bei einem Schiedsgericht, das aus drei Schiedsrichtern besteht, jeder der beisitzenden Schiedsrichter 25 % der Gebühr. Besteht das Schiedsgericht aus einem Einzelschiedsrichter, erhält dieser 70 % der Gebühr. Der Restbetrag der Gebühr verbleibt bei dem Freien Schiedsgericht Kininigen. Die Auszahlung der Gebührenanteile an die Schiedsrichter erfolgt nach Abschluss des Verfahrens. Wird mehr als eine mündliche Verhandlung erforderlich, können jeweils 75 % der Gebührenanteile nach der ersten mündlichen Verhandlung ausgezahlt werden.
22.6) Dem Freien Schiedsgericht Kininigen gegenüber, haften die Parteien gesamtschuldnerisch für die Gebühr des schiedsrichterlichen Verfahrens sowie für die Kostenpauschale, unbeschadet eines etwa bestehenden Erstattungsanspruchs der Parteien untereinander.

C 23 Gebühren bei Klagerücknahme am Schiedsgericht und vorzeitiger Erledigung

23.1) Ha a keresetet visszavonják, a választottbíróság csökkentheti a díjat. Ha a kérelmet a védekezés benyújtása előtt visszavonják, a díjat egynegyedére kell csökkenteni.
23.2) Az eljárás idő előtti lezárásának egyéb eseteiben a választottbíróság méltányossági alapon csökkentheti a díjat az eljárás állásának megfelelően.

C 24 Entscheidung über die Kosten

24.1) Ha a felek másként nem állapodtak meg, a választottbíróság választottbírósági ítéletben dönt a felek által viselendő választottbírósági eljárás költségeinek arányáról, beleértve a feleknél felmerült és az ügy megfelelő lefolytatásához szükséges költségeket is. Ennek során a választottbíróság kellő mérlegelési jogkörében dönt, figyelembe véve az egyedi eset körülményeit, különösen az eljárás kimenetelét.
24.2) Amennyiben a választottbírósági eljárás költségeit megállapították, a választottbíróság dönt a felek által viselendő összegről is. Ha a költségeket nem határozták meg, vagy csak a választottbírósági eljárás befejezése után lehet meghatározni, erről külön ítéletben kell dönteni.

C 25 Verlust des Rügerechts, Haftungsausschluss

25.1) Ha a jelen alapító okirat valamely rendelkezése vagy a választottbírósági eljárás más elfogadott követelménye nem teljesül, az a fél, aki a hiányosságot nem jelzi azonnal, azt később nem érvényesítheti. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a fél nem tudott a hibáról.
25.2) Eine Haftung der Schiedsrichter, sowie ihrer Organe und Mitarbeiter ist im Zusammenhang mit Verfahren nach diesem Regulativ bis auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit ausgeschlossen.

C 26 Veröffentlichung des Schiedsspruchs

26.1) Ama-gi koru-E Kininigen, das Freie Schiedsgericht Kininigen und andere Stellen, dürfen nach vorheriger Erlaubnis, den Schiedsspruch veröffentlichen, wenn eine der Parteien dem zustimmt und die unveräußerlichen Rechte gewahrt bleiben. In keinem Fall darf die Veröffentlichung die Namen der Parteien, Prozessbevollmächtigten oder Schiedsrichter oder sonstige Angaben enthalten, die eine Identifizierung der Beteiligten ermöglichen könnten.
26.2) Dem Freien Schiedsgericht Kininigen ist es gestattet, Informationen über Schiedsverfahren, in einer Zusammenstellung statistischer Daten zu veröffentlichen, sofern die Informationen eine Identifizierung der Beteiligten ausschließen.

 

_MG_6647-sw-min

"

marcus aurelius

Gyakran a rossz is,

aki nem tesz semmit.

Aki nem tiltja az igazságtalanságot,

ha tud,

aki ezt parancsolja.

Jó tudni

Kérdések és válaszok

Leider Nein. Auch wenn wir uns als [Mensch] wahrnehmen, so sind wir, solange die Verträge nicht aufgekündigt werden, für das System eine zu verwaltende Sache. Das Freie Schiedsgericht Kininigen ist für freie Souveräne, ohne fremde Personenschaft zuständig.

Wir benötigen dazu einen nachvollziehbaren Nachweis in Form von verschiedenen Dokumenten, die sicherstellen, daß alle Verträge des Vertragsstatus, als Verwalter und Wertegeber der Personenobligation, ordnungsgemäß gekündigt wurden.

Világszerte minden bíróság magánbíróság, választottbíróságok formájában, amelyeknek az ember önként aláveti magát, vagy amelyekhez szerződések kötik. Az "állami" cégek személyazonossági okmányai olyan szerződéses megállapodások, amelyekkel az illető e "államok" szokásos bíróságaihoz van kötve.

 

Pacta Sunt Servanda - a szerződéseket be kell tartani. Külföldi személyiség esetén előzetesen meg kell szüntetni. Azzal, hogy valaki az állam formájában működő közigazgatási vállalatok által kiállított személyazonossági okmányokkal rendelkezik, aláveti magát a szerződéseiknek és a joghatóságuknak. Ezért nem tudunk és nem is szabad ott túllépni.

[A még a rendszerhez kötött gyermekek az állam tulajdonát képezik, amelyet a szülők kezelnek. Az idegen személyiségéről lemondott anya és/vagy apa ebből a státuszból és ebben a funkcióban - anyaként vagy apaként - teheti meg ezt a lépést leszármazottai számára. Ezt követően a leszármazott az anya és/vagy az apa támogatásával pert indíthat a Kininigeni Szabad Választottbíróság előtt.

Um die Sicherheit unserer Souveräne zu gewährleisten und keinen Übertritt, in ein fremdes System und Rechtskreis zu schaffen, können leider nur freie, lebendige, geistig sittliche Vernunftwesen zur Klage zulassen werden. Durch das gnadenlose und brutale Vorgehen des operierierende System gegen sein Kollateral, können von daher leider keine Ausnahmen gemacht werden.

Jobbá tesszük a világot

Ama-gi koru-E Kininigen

Szeretne többet megtudni?

Információ

Csak egy újabb étel?

Információ a Kininigen bíróságról

Csak egy újabb étel?

Információ

Elidegeníthetetlen jogok

nem tárgyalható

Elidegeníthetetlen jogok

nem tárgyalható

A fogalmak meghatározása

A szavak jelentése
Hungarian