Ítélet aláírása

Ítélet aláírása

Ítélet aláírása

Kininigen Ingyenes Választottbíróság

Kivonat az
Ítélet aláírása

A Kininigeni Szabad Választottbíróság 2022. február 22-én tárgyalta az aláírások és aláírások jogszerűségének, értékének, eredményességének, valamint érvényességük és hatályossá válásuk időpontjának megállapítására irányuló kérelmet.

Ügyész:

Ama-gi koru-È Kininigen szabad uralkodói, az élő, szellemileg erkölcsös racionális lények

Mg 9331 1 Min

A felperesek jogerős ítéletet kérnek. Az 1958. június 10-i New York-i Megállapodáson szabadon alapuló Kininigen Szabad Választottbíróság, amely kilenc szabad és független bíróból áll, akik a legmagasabb erkölcsi, jellembeli és etikai értékekhez és elvekhez kötődnek, és a következőket állapítja meg és rögzíti: jogerős ítélet:

Ítélet:

Hivatalos vagy szuverén dokumentumok, bizonyítványok*, rendeletek, rendeletek, rendeletek, rendeletek, utasítások, rendeletek*, döntések, Ítéletek, végzések, határozatok*, törvények*, alapszabályok, alkotmányok, Visszaigazolások, szerződések*, értékpapírok és hasonlók, mindig és szükségszerűen rendelkeznek aláírással* vagy aláírást*, a végrendelet megerősítéseként a fenti tartalom és az alábbi személy felelősségének vállalása aláírásként.

parafák* nem helyettesítik az aláírást vagy az aláírást.

Az aláírás vagy aláírás nélküli dokumentumok értéktelen és üres tervezetnek minősülnek, minden jogi erő és érvényesség nélkül.

A rajzoló személy aláírásának legalább a családnévből kell állnia, amelyben legalább az első öt betű olvasható, és a keresztnév kezdőbetűjéből.

Aláírások a következővel:nevében" vagy " XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX. Mindkét fél teljes felelősséggel tartozik, magántulajdonban.

Mg 9503 2 Min

A határozat indoklása:

Aláírás vagy aláírás a tartalom felismerésének jele, az aláíró saját kezűleg írt neve az okirat szövege alá helyezve.

A jelentőségteljes dokumentumokhoz, amelyek az aláíró komoly szándékát hivatottak közvetíteni a világ és a külvilág felé, az aláíró aláírása szükséges akarata kifejezéseként és annak megerősítéseként.

A XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX.

Az aláírások célja a jogügyletek vagy a szándéknyilatkozatok jogérvényességének megállapítása, valamint a bizonyítás és a hamisítás megelőzése. A XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX. Ha a szükséges aláírás hiányzik a dokumentumokról, vagy bizonyos okok miatt érvénytelen, ezeknek a dokumentumoknak nincs semmilyen joghatásuk, XXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX Aláírások, több fél interakciójában, amelyek közül legalább az egyik az élő, lelkileg erkölcsi racionális lét* az aláírás megjelenítése. 

Aláírás*, képviseli a következőt: XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX.

Az aláírás tehát az ítéletek nélkülözhetetlen része* vagy a következő címre: XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX egy aláíratlan vagy aláírt dokumentum, értéktelen, ezért nem tartalmazhat erőnek vagy hatásnak van hatása. Ezért teljesen érvénytelen, értéktelen, és üres piszkozatot jelent.

Bármilyen szerződésekről, kérvényekről, nyomtatványokról, kiadásokról és hasonlókról a lakosság Emberek*, az emberek*, jogi személyek meghatalmazott képviselői és élő, szellemileg erkölcsös, racionális lények is, biztonsági okokból mindig aláírást igényelnek. Cserébe ritkán kapnak aláírást ennek biztosítására és kompenzálására.

Gyónás be A hit kiáltványa Kininigenből, az élő, szellemileg morális racionális lényből:

„Amilyen én vagyok, olyan a párom.
Nem állok fölötte, és ő sem áll fölöttem.
Nem érek többet nála, és ő sem ér többet nálam."

Ezért olyan előnyt jelent, amely élő, szellemileg erkölcsös, racionális lények számára soha nem volt és nem is lehet érvényes.

parafák* nem helyettesíti az aláírást vagy az aláírást. A parafika név vagy kézjel néhány karakterre (iniciális) rövidítve. Leginkább manapság fürtök, hullámok, hurkok, horgok és hasonló, hozzá nem rendelhető formákként használatos szimbólumként. Az aláírással ellentétben egy ilyen rövidítés nem rendelkezik elegendő funkcióval ahhoz, hogy biztonságos hitelesítési funkcióként használhassa. kézbesíteni, ezért nem tekinthető teljes aláírásnak vagy aláírásnak.

A XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX.

Az aláírások a területen vannak A személy fikciója megtalálni és hozzájuk rendelni. Az aláírás az élő, szellemileg erkölcsös, racionális lény megvallása, akaratának kifejezése.Az aláírás az uralkodó szabad kezével való szándékos és tudatos megerősítés írásban, „nedves tintával”, amely az ő jelét, ill. akaratnyilatkozatnak minősül. A felelősség nyilatkozatát jelenti, a hitelesség csak a felelősséggel érhető el.

Nincs felelősség = nincs hitelesség.

 

Ítéletkivonat vége

*lásd a definíciót Kifejezések Ama-gi koru-É Kininigen

 

Ezt a bírósági határozatot (eddig) egy felsőbb területi bíróság és egy járásbíróság, valamint három másik „kormányzati hatóság” kézbesítették.

Az ítélet alapvető ítélet, és az élő, szellemileg erkölcsös, racionális lények számára elérhető. Az ítélet másolatát az Ama-gi koru É Kininigen Trust Egyesület tagjai számuk megadásával felhasználásra és rendszerbe továbbítás céljából hozzáférhetnek.

hu_HUHungarian
Figyelem