Ítélet ócskavas ingatlanok

Az ócska ingatlanokra vonatkozó ítélet

Ítélet

Kininigen Ingyenes Választottbíróság

Kivonat az
Ítélet ócskavas ingatlanok

A Kininigeni Szabad Választottbíróság 2021. március 1-jén tárgyalta a Kininigen két szuverénje és az Amagi - Selbstbestimmung im Einklang mit Allem e.V. (Önrendelkezés mindennel összhangban e.V.) egyesület által benyújtott, egy úgynevezett ócskavas ingatlan adásvételi szerződés jogszerűségéről és helyességéről szóló kérelmet.

Ügyész:

Két uralkodó Kininigenből és az Amagi - Selbstbestimmung im Einklang mit Allesm e.V. (Önrendelkezés harmóniában mindennel) egyesületből.

MG 8376 3 min

Alperes:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vádak:

A szabályszerűség megállapítása szerződések és iratok, a XXXXXXXXXXXX Járásbíróság, XXXXXXXXXXXX Járásbíróság, XXXXXXXXXXXX Felsőbb Bíróság, XXXXXXXXXXXX Helyi Bíróság és XXXXXXXXXXXX Felsőbb Bíróság határozatainak vizsgálatával. Ügyvédi iroda XXXXXXXX, ügyvédi iroda XXXXXXXX, ügyvéd XXXXXXXX, közjegyző XXXXXXXX, közjegyző XXXXXXXX.

MG 8079 1 min

Der 93 oldal Kérés a címre. Határozat a megvásárlásáról a szemét ingatlan, volt a címen. A kérelmet a kétezerhuszonegyedik év hatodik hónapjának második napján nyújtották be, és hét nappal később helyt adtak neki, és minden tekintetben elfogadták.

 

Ítélet:

A Kininigen Szabad Választottbíróság, az 1958. június 10-i New York-i megállapodáshoz szabadon csatlakozva, hét szabad és független bíróból álló, a legmagasabb erkölcsi, jellembeli és etikai értékekhez és elvekhez kötődő bírói testületként az alábbiakat állapítja meg, és az alábbi jogerős ítéletet hozza:

A alaposabb Az iratok átvizsgálása után a bíróság megállapította, hogy a szóban forgó ócskavasra vonatkozó adásvételi szerződés formai hibákat tartalmaz. Így az ebből az adásvételi szerződésből származó és a XXXXXXXXXXXXX családdal szemben előterjesztett valamennyi dokumentum és követelés szintén hibás, és a jogi alapelv szerint "Helytelen "Egyben hamis, mindenkiben hamis" (Falsus in uno, falsus in omnibus.) visszafordítandó.

MG 6261 1 min

A határozat indoklása:

A bírósági határozat az eljárás formai hibáira hivatkozik, amelyet a a bírósághoz benyújtott, a lomtalanítással kapcsolatos dokumentumok.

A bírósághoz benyújtott dokumentumok mennyiségében egyetlen olyan dokumentumot sem találtak, amely ne rendelkezett volna formai hibával. Következésképpen, ha az adásvételi szerződés formai hibákkal rendelkezik, akkor az ahhoz kapcsolódó vagy abból származó minden más dokumentum és nyilvántartás is hibás. A XXXXXXXX családdal szembeni bármilyen követelés szintén hibás. dhatás, mivel a jó soha nem származhat a rosszból, és következésképpen vissza kell fordítani.

Amikor a bíróság a legsúlyosabb értékelt hiba, volt az a pont, hogy az adásvételi szerződésben ia 2004. április 26-i 282/2004. sz. hivatalos jegyzékben, a következő pont alattt 2, Mr XXXXXXXXXXXXXX, van írva nyomtatott nagybetűkkel, ez a vevő is meg van nevezve, de alatta ez áll: "Még akkor is, ha ez több emberről szól". Ugyanezen az oldalon, a legalsó sorban ez áll: "A résztvevők a hivatalos személyi igazolványuk/útlevelük bemutatásával igazolják magukat". Offenknowledgeable, dA nevek használata a hivatalos személyazonosító okmányokban mindig a Capitis Deminutio maxima "XXXXXXXXXXXXXX" jelöléssel. megtörténik.

A harmadik oldalon az egyedüli tulajdonos "XXXXXXXXXXXXXXXXXX" néven szerepel. capitis deminutio minima hívtak. Miért van szüksége az egyedüli tulajdonosnak csak hitelesített másolatra és nem den Originalkszerződés nem lehetett tisztázni.

Továbbá rámutatnak, hogy az adásvételi szerződéstől kezdve az egész folyamatra vonatkozó valamennyi dokumentumban súlyos formai hibák vannak. Ez egyaránt vonatkozik a részben hiányzó aláírásokra, részben hiányzó igazolásokra, részben a családi és utónevek eltérő írásmódjára. Emiatt nem lehet egyértelműen felismerni, hogy melyik aMelyik személy a vevő pontosan azzal van dolgunk.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nem voltak kellőképpen felvilágosítva a személyek helyesírásával kapcsolatos különböző jelentésekről. Továbbá, a gyors és monoton Olvassa fel hangosan egy egyetlen adásvételi szerződés, hat különböző tartalmú vevő előtt, Sync and corrections by n17t01 hat különböző ingatlanvásárlás egy befektetésen belül egyidejűlegnem a közjegyzői tisztázás és kötelességének teljesítése.

A 16. oldalon a 282/2004. sz. okirati jegyzék 8. pontja alatt "a felek ragaszkodnak az azonnali közjegyzői hitelesítéshez" olyan állítás, amely bizonyíthatóan és a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nem igaz.

A 16. oldalon a 12. pont alatt, a 282/2004-es okirati jegyzékben "A Vevő megerősíti, hogy elegendő lehetősége volt arra, hogy előzetesen megvizsgálja a jelen okirat tárgyát.". olyan állítás, amely bizonyíthatóan és XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX eskü alatt tett vallomása szerint nem felel meg a valóságnak. Így megsértették a BeurkG 17. §-át.

§ A közjegyzői törvény 17. § (2a) bekezdése, amely a közjegyzőt a csalás elkerülése érdekében a közjegyzőre a közjegyzői hitelesítésre vonatkozó kéthetes határidő betartására kötelezi, a 24 órán belüli feldolgozással a lehető legnagyobb mértékben túllépte. Nem teljesült.

Így daz adásvételi szerződés semmis, mert súlyos formai hibákat tartalmaz.

Ez megmagyarázhatatlan a bíróság számára, milyen okból kifolyólag több bíróság és több ügyvéd együttesen, ez az elv hiba következetesen figyelmen kívül hagyják.

Összesen megtalálható a a bíróság az összes dokumentum, az események lefolyásának és az egész eljárásnak a vizsgálata után arra a következtetésre jut, hogy a közjegyzők, az eladók és az érintett bank között csalásra irányuló együttműködés volt. A csalás nem évül el.

Így mindannyian később felmerült állítások unindokoltMivel az igazságosság soha nem származhat igazságtalanságból, és azt teljes mértékben vissza kell fordítani, mivel minden későbbi felülvizsgálati hatóságnak kötelessége volt ezt megtenni.felismerni.

Megjegyzés:

Az ügyben legutóbb tevékenykedő ügyvéd jelenlegi állítása szerint is az ócskavas-ügyben érintett valamennyi bíróság és a bírósági végrehajtók közreműködésével, szintén irrelevánsnak nyilvánítják, mivel ezek, a Nyilvánvaló alapvető hibae az adásvételi szerződés nem ismerhette eln vagy keresettn és így a oldalon. a bíróság nincs A díjazás alapja a tevékenységen felismerhető az.

 

 

Ítéletkivonat vége

 

Ezt a bírósági ítéletet kézbesítették két felsőbb regionális bíróságnak, egy helyi bíróságnak és két regionális bíróságnak, öt, az ügyben eljáró bírósági végrehajtónak és az utolsó, az ügyben eljáró ügyvédnek.

Facebook
Távirat
VK
E-mail
hu_HUHungarian