Szabadság Szuverenitás Béke

Ama-gi koru-E Kininigen

A hit kiáltványa

a tudásból.

A hit kiáltványa

Mi a hit? Mi a tudás?

Ez nem ugyanaz a dolog?

Ha nem TUDOD, akkor HINNI kell anélkül, hogy tudnád, igaz-e a hited.

Már nem kell hinnünk semmit, mert tudjuk. A tudás belső és világos irányzat formájában hithez vezet. Ezt leírtuk Kininigen Hitkiáltványunkban. 

Ez tehát hit és tudás párosul, és helyesebben a hit manfesztünket tudás manifesztumnak kellene nevezni.

Tudás!

A tudásból tőlünk és tagjainktól származik a következő tudásba vetett hit vagy hitmanifestum. A megszerzett tudás helyességére, amely a hit manifesztumának alapját képezi - kötve azokhoz a jogokhoz, amelyek minden szellemileg erkölcsös és élő racionális lényt [embert] és szuverént megilletnek, elidegeníthetetlen jogok.

A hit kiáltványa

A szabad akaratunkra támaszkodunk, és arra, hogy minden élő, szellemileg erkölcsös és racionális lény, népies nevén [ember], a jogi értelmezés nélkül állatszerű lény, hanem minden lény legfelsőbb forrásának szikrája és része. .

Éppen úgy tökéletes, tökéletes, mindentudó, isteni és egész - ahogyan a Minden Lény Legfelsőbb Forrása maga is, de elfeledetté vált, anyagban.

Ugyanolyan szabad

és szuverén

és teljesen,

önfelelősségben - mint a Minden Lény Legmagasabb Forrása.

Ahogy én vagyok, úgy van a másik fél is.

Nem állok fölötte, és ő sem áll fölöttem.

Nem érek többet nála, és ő sem ér többet nálam.

Nem számít, hogy milyen munkaköri címet ad magának, vagy milyen beosztást tölt be.

Így mindannyian szabad férfiak és nők vagyunk, akiknek kizárólagos és teljesen szabad rendelkezésünk van testünk és vagyonunk felett.

Örökre el nem forgatható, elidegeníthetetlen jogokkal ruházva fel, amelyeket soha nem lehet elvenni vagy korlátozni.

A jogrendszerben való működéshez egy maszkot, személyiséget használunk, amibe belebújunk.

NEM vagyunk személy. De legyen egy.

Mi NEM vagyunk dolgok.

NEM vagyunk állatszerű lények.

Nem kell és nem is lehet FELHASZNÁLNI.

NEM vagyunk jog nélküli rabszolgák.

NEM vagyunk jobbágyok vagy adósságrabszolgák.

Nem azért születtünk ide bűnben, örök bűnösökként, hogy vezekeljünk vagy "tanuljunk".

Tökéletes, örök tudatosság vagyunk, amely anyagi testbe inkarnálódva eredetileg a polaritást akarta megtapasztalni, nem a dualitást, hogy szeretetet merítsen az anyagban és az anyagból.

Ledobjuk magunkról a mások tulajdonának - a mások által ránk kényszerített személynek - a bűntudat béklyóját.

Szabad emberként új nevet adunk magunknak.

Így visszatérünk az eredethez.

"A hit és a tudás úgy viselkedik, mint a mérleg két mérlege:
amilyen mértékben nő,

a másik elsüllyed."

Arthur Schopenhauer

A Hit Kininigen kiáltványa
Nyíl

Német

A hit kiáltványa
Kininigen

Nyíl

Angol

A hit kiáltványa
Kininigen

MD5:

ec14b1726070141e063e58670bdbe913

MD5:

be50a2358d945ccfd4b75c653bd0e7d0

Hitkiáltvány?
Miért fontos ez nekünk?

Wikipédia idézet a hitről:

A Vallásszabadság egy alapvető és Emberi jogamely lehetővé teszi, hogy minden ember szabadon és nyilvánosan gyakorolhassa személyes egyéni meggyőződését vallás vagy ideológia formájában. Ez a jog Németországban a vallási érettséggel kezdődik. Ez magában foglalja az alábbiakhoz való tartozáson túlmenően Vallás vagy Weltanschauungsgemeinschaft a kultikus cselekvést is, annak normatív tanítása szerint, valamint annak aktív propagálását. Különösen magában foglalja azt a jogot is, hogy ne tartozzunk egy valláshoz, ne higgyünk Istenben (ateizmus), vagy hogy a vallási feltevéseket elvileg eldönthetetlenekként értékeljük (agnoszticizmus). A nem vallási korú gyermekek jogát az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének 14. cikkének (3) bekezdése rögzíti. Mint minden más alapvető jog, a vallásszabadság is ütközhet más alapvető jogokkal.

A vallásszabadság az emberi jogi garanciák klasszikus részét képezi a Nemzetközi jog. A 18. cikk a következőképpen rendelkezik Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata a UNO tartották:

Mindenkit megillet a gondolat-, lelkiismereti és vallásszabadság; ez a jog magában foglalja a vallás vagy meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint azt a szabadságot, hogy vallását vagy meggyőződését - egyedül vagy másokkal együtt, nyilvánosan vagy magánéletben - tanítás, gyakorlás, istentisztelet és szertartás vagy hitvallás megtartása útján kinyilvánítsa.

A vallásszabadságot a 18. cikk is rögzíti. Polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya (Polgári és politikai jogokról szóló ENSZ-egyezségokmány). 

Pozitív vallásszabadság az emberi lény szabadsága, hogy Vallási közösség hitvallással, valamint rituális cselekményeken, szertartásokon vagy más vallási gyakorlatokban való részvétel. Ez magában foglalja azt a szabadságot is, hogy kiálljunk személyes vallási/ideológiai meggyőződésünk mellett.

Negatív vallásszabadság (Vallásszabadság) az egyén azon szabadsága, hogy nem tartozik egy adott vallási közösséghez, vagy nem lép ki egy adott hitvallási manifesztummal, és nem kényszeríthető vagy kényszerítik arra, hogy rituális cselekményekben, szertartásokban vagy más vallási gyakorlatokban részt vegyen.

Dieses Wissen darf gerne mit Quellenangabe verteilt werden. Wir freuen uns zwar sehr, dass sich so einige  “Kommerzgrossmeister”  durch unser Wissen inspirieren lassen. Jedoch wäre es ehrenhaft, wenn man die Quelle hierfür nennt und es nicht als eigenes Werk “verkauft”. Das hat weder etwas mit Ehre, Würde, Wahrheit zu tun, von denen ihr in Euren Kursen sprecht, noch kann dieses Wissens durch Halbverständnis wirken. Halbwissen schadet eher den Anwendern im “Kommerz”. Von daher ist es wichtig, dass das hier präsentierte Wissen, als Ganzes erhalten bleibt.

hu_HUHungarian
Figyelem