Potpis presude

Potpis presude

Potpis presude

Slobodni arbitražni sud u Kininigenu

Izvod iz
Potpis presude

22. veljače 2022. slobodni arbitražni sud u Kininigenu saslušao je zahtjev za utvrđivanje zakonitosti potpisa i potpisa, njihove vrijednosti, učinkovitosti i kada postaju valjani i učinkoviti

Tužitelj:

slobodni suvereni Ama-gi koru-È Kininigena, živa, duhovno moralna razumna bića

Mg 9331 1 min

Tužitelji traže pravomoćnost presude. Slobodni arbitražni sud u Kininigenu, slobodno utemeljen na Njujorškom sporazumu od 10. lipnja 1958., sastavljen od devet slobodnih i neovisnih sudaca vezanih za najviše moralne, karakterne i etičke vrijednosti i načela, ovime utvrđuje kako slijedi i utvrđuje sljedeće konačna presuda:

Presuda:

Službeni ili državni dokumenti, potvrde*, naredbe, propisi, dekreti, uredbe, upute, dekreti*, Odluke, Presude, naredbe, rješenja*, zakoni*, statuti, ustavi, Potvrde, ugovori*, vrijednosni papiri i slično, uvijek i nužno imaju potpis* ili potpis*, kao potvrda oporuke, gornji sadržaj i preuzimanje odgovornosti osobe ispod kao potpis.

parafizi* ne predstavljaju zamjenu za potpis ili potpis.

Dokumenti bez potpisa ili potpisa, predstavljaju bezvrijedan i prazan nacrt, bez ikakve pravne snage i valjanosti.

Potpis osobe koja crta mora se sastojati najmanje od prezimena, u kojem je najmanje prvih pet slova čitljivo, i prvog slova imena.

Potpisi sa "u ime" ili " XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX. Obje strane su potpuno odgovorne, privatno.

Mg 9503 2 minute

Razlozi za odluku:

Potpis ili signatura je znak raspoznavanja sadržaja, svojeručno ispisano ime potpisnika koje se stavlja ispod teksta isprave.

Dokumenti od važnosti, koji imaju za cilj prenijeti ozbiljnu namjeru potpisnika u svijet i vanjski svijet, zahtijevaju potpis osobe koja ih potpisuje, kao izraz njegove volje i njezinu potvrdu.

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX.

Svrha potpisa je utvrđivanje pravne valjanosti pravnog posla ili izjave volje te dokazivanje i sprječavanje krivotvorina. XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX. Ako na dokumentima nedostaje traženi potpis ili je iz određenih razloga nevažeći, ti dokumenti nemaju nikakav pravni učinak, XXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX Potpisi, u interakciji nekoliko strana, od kojih je barem jedna živa, duhovno moralno racionalno biće* je prikazati potpis. 

Potpis*, predstavlja XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX.

Potpis je stoga neizostavan dio presude* ili na XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX je nepotpisan ili potpisan dokument, bezvrijedan je i stoga ne može imati sila ili učinak imati učinak. Stoga je potpuno nevaljan, bezvrijedan i predstavlja prazan nacrt.

Na ugovore bilo koje vrste, prijave, obrasce, otpusnice i slično, stanovništvo osobe*, ljudi*, ovlašteni predstavnici pravnih osoba ali i od živih, duhovno moralnih, razumnih bića, uvijek zahtijevaju potpis iz sigurnosnih razloga. Zauzvrat, rijetko im se daje potpis koji bi to osigurao i kompenzirao.

Ispovijed u Manifest vjere od Kininigena, živog, duhovno moralnog razumnog bića:

“Kakav sam ja, takav je i moj pandan.
Ja nisam iznad njega i on nije iznad mene.
Ja ne vrijedim više od njega, a ni on ne vrijedi više od mene.”

Stoga predstavlja prednost koja niti je ikada vrijedila niti može vrijediti za živa, duhovno moralna, razumna bića.

parafizi* ne predstavljaju punu zamjenu za potpis ili signaturu Paraf je znak imena ili znak rukom skraćen na nekoliko znakova (inicijala). Uglavnom kao simbol koji se danas često koristi kao kovrče, valovi, petlje, kuke i slični, nedodjeljivi oblici. Za razliku od potpisa, takva kratica nema dovoljno značajki da bi se koristila kao značajka sigurne provjere autentičnosti služiti i stoga se ne može smatrati punim potpisom ili potpisom.

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX.

Potpisi su na području Fikcija osobe locirani i dodijeljeni im. Potpis predstavlja priznanje i izraz volje živog, duhovno moralnog, razumnog bića.Potpis je svojevoljna i svjesna potvrda slobodnom rukom suverena u pisanom obliku, "mokrom tintom", koja predstavlja njegov znak i smatra se izjavom volje. Predstavlja izjavu o odgovornosti, vjerodostojnost se postiže samo odgovornošću.

Nema odgovornosti = nema vjerodostojnosti.

 

Kraj izvatka presude

*vidi definiciju Uvjeti Ama-gi koru-É Kininigen

 

Ova sudska odluka je (do sada) dostavljena višem regionalnom sudu i okružnom sudu te još trima “državnim tijelima”.

Sud je temeljni sud i dostupan je živim, duhovno moralnim, razumnim bićima. Preslici presude mogu pristupiti članovi Ama-gi koru É Kininigen Trust Association, navodeći svoj broj, za korištenje i prosljeđivanje u sustav.

hrCroatian
Upozorenje