Ne razumijem se u avion i svemir... Kako da stignem tamo?

Duhovno i/ili duhovno moralno utjelovljeno biće ulazi u nju sasvim automatski kroz svoju izjavu volje - ne materijalno, već duhovno i intelektualno. Slojevi su poput radio postaja. Svi trče u isto vrijeme - do njih dolazite tako što ih "uključite". Isprava o identitetu vlasništva ili čista volja može biti prekidač i pristup ovoj razini, da tako kažemo, ako osoba koja ulazi ispunjava uvjete.

hrCroatian
Upozorenje