Ja sam korisnik imena. Imati autorstvo. Zato imam pravo na kolateral.

WAko netko već ima autorstvo imena s kojim se identificirate... tada su vaši kreatori registrirali ime ili ste STE toga bili potpuno svjesni u to vrijeme kao intelektualno vlasništvo za licencunprje pušten? Kako onda VI uopće možete biti korisnik? Samo zato što TI trčiš okolo i licenca od licencenprkoristi distributer? Činjenica da se VI identificirate s tim nije krivnja davatelja licence...

Kojim upravnim aktom možete dokazati da ste autor? da Jesu li vaši proizvođači pri registraciji osigurali prava na ime?

Ako je to tvoje ime, onda bi mogao izdavati dozvole jer država to koristi jer, po tvojim riječima, pripada tebi.
Idi u Društveni centar i reci im, znaš da samo vlasnik može regulirati formu, pošto ćeš se nedvosmisleno složiti sa mnom da je ime ja, ovime ti nalažem da koristiš ime u skladu s mojim neotuđivim pravima, u skladu s s mojim dostojanstvom Promijeni ime iz Capitis Deminutio maxima u Capitis sin deminutio. Osim toga, želim vas obavijestiti da se §17 HGB ne odnosi na mene jer je ime moje vlasništvo.

Wenn der Name wirklich Dein Eigentum ist, wird die Änderung vorgenomen. Hast Du Dir mal überlegt, vielleicht reglementiert der “Staat” Dich weil Du den Namen illegal benutzt? Wer hat das Titel-Dokument über den Namen „Svejedno"?

Pitajte samo Društveni dom: Tko je vlasnik, tko je vlasnik i tko je vlasnik imena WOLFGANG Svejedno i kojim se upravnim aktom može jasno dokazati vlasništvo, posjed i vlasništvo???
Možda je sada jasnije?

Zato ne možete biti korisnik. Sama bi vam logika trebala pokazati da “vlasti” nikada nisu učinile ništa u duhu duhovnosti. Negdje u cijelom tom sustavu sigurno postoji korisnik - vjerojatno iza zidova Vatikana - koji to onda prosljeđuje dalje.

Facebook
Telegram
VK
E-mail
hrCroatian