Ja sam korisnik imena. Imati autorstvo. Zato imam pravo na kolateral.

WAko netko već ima autorstvo imena s kojim se identificirate... tada su vaši kreatori registrirali ime ili ste STE toga bili potpuno svjesni u to vrijeme kao intelektualno vlasništvo za licencunprje pušten? Kako onda VI uopće možete biti korisnik? Samo zato što TI trčiš okolo i licenca od licencenprkoristi distributer? Činjenica da se VI identificirate s tim nije krivnja davatelja licence...

Kojim upravnim aktom možete dokazati da ste autor? da Jesu li vaši proizvođači pri registraciji osigurali prava na ime?

Ako je to tvoje ime, onda bi mogao izdavati dozvole jer država to koristi jer, po tvojim riječima, pripada tebi.
Idi u Društveni centar i reci im, znaš da samo vlasnik može regulirati formu, pošto ćeš se nedvosmisleno složiti sa mnom da je ime ja, ovime ti nalažem da koristiš ime u skladu s mojim neotuđivim pravima, u skladu s s mojim dostojanstvom Promijeni ime iz Capitis Deminutio maxima u Capitis sin deminutio. Osim toga, želim vas obavijestiti da se §17 HGB ne odnosi na mene jer je ime moje vlasništvo.

Ako je ime doista vaše, promjena će se izvršiti. Jeste li ikada razmišljali o tome može li vas "država" regulirati jer se nelegalno koristite imenom? Tko ima naslovni dokument o imenu "Svejedno"?

Pitajte samo Društveni dom: Tko je vlasnik, tko je vlasnik i tko je vlasnik imena WOLFGANG Svejedno i kojim se upravnim aktom može jasno dokazati vlasništvo, posjed i vlasništvo???
Možda je sada jasnije?

Zato ne možete biti korisnik. Sama bi vam logika trebala pokazati da “vlasti” nikada nisu učinile ništa u duhu duhovnosti. Negdje u cijelom tom sustavu sigurno postoji korisnik - vjerojatno iza zidova Vatikana - koji to onda prosljeđuje dalje.

hrCroatian
Upozorenje